Jak připravit tisková data

Jak připravit tisková data

Jak připravit tisková data

Datová media

 • FTP: přístupové údaje pošleme na vyžádání
 • E-mail: více motivů zabalit do ZIP, větší data poslat přes úschovnu
 • USB Flash Disk

Barevnost

 • CMYK režim
 • Nepoužívat barevné profily (vypnout ICC profily)
 • ČERNÁ BARVA – pokud chcete, aby ve výsledku byla barva opravdu sytě černá (např. v textech), dbejte na nastavení 100% černé, popř. prosíme o přebarvení těchto černých ploch a textů na ověřené nastavení pro naše tiskové stroje 50/50/0/100
 • POŽADOVANÁ BARVA KLIENTEM - je nutné zadat PANTONE nebo CMYK složení
 • POŽADOVANÁ BAREVNOST KLIENTEM – je nutné dodat si barevný nátisk nebo cromalin

Podporované programy a formáty souborů

 • PDF – tiskově uzavřená data – tento typ preferujeme - PDF soubory je vhodné ukládat ve formátu PDF 1.5 a výše s vypnutými kompresemi (nenechávejte časté nastavení optimalizované pro “screen” – tato kvalita je pro tiskový výstup nevyhovující a navíc bývá v RGB). Soubory připravte jako kompozitní (výtažky vypnuty). Soubor musí zahrnovat všechna použitá písma (embedded). Pokud je to možné, nevytvářejte PDF přímým exportem – ačkoliv většina aplikací podporuje přímý export dokumentu do PDF, doporučujeme vytvářet PDF přes uložení do PostScriptu a vytvoření PDF pomocí Adobe Distilleru. (Tato metoda je složitější, je ale nejbezpečnější z hlediska bezchybnosti dat pro tisk.)
 • PDF (tisk více vrstev bílé, resp. laku) – nutno zapnout separace. Bílou barvu, lak je třeba nastavit jako přímou barvu s přetiskem.
 • TIF – sloučené do jedné vrstvy
 • INDESIGN – neakceptujeme otevřená data jako tiskový soubor
 • SPAD - 5mm u standardních motivů
 • SPAD – až několik cm např. u rollupů, motivů s tunely atd. – doporučujeme konzultaci před přípravou grafiky
 • Vektorová grafika: Adobe Illustrator - AI, EPS, texty vždy v křivkách, CDR neakceptujeme
 • Bitmapová grafika: Adobe Photoshop do verze CS6 – TIF, JPG, EPS; tyto soubory je možné dodat s kompresí, ale vždy s maximální kvalitou převodu (LZW, JPG MAX)

Tvarové ořezy grafiky

Pokud ořez, výsek zasahuje do motivu, musí být tento motiv nasílen se spadem za touto ořezovou cestou o 5 mm. Cesta musí být uzavřená křivka např. tvořená ručně perem, s minimálním možným počtem bodů (ne tedy křivka vytvořená rychlonástrojem či převodem bitmapy na vektor). Dodat ve formátu PDF a to takto:

 • 1. strana – grafika bez ořezové cesty
 • 2. strana – samostatná ořezová cesta
 • 3. strana – grafika s ořezovou cestou

Tisk bílé barvy / laku

Bílá barva / lak je samostatná vrstva, která obsahuje plochu s výplní přímou barvou, pojmenovanou jako „Spot 1“ u bílé barvy a „Spot 2“ u laku. Tato grafika musí mít zapnutý PŘETISK. Dodat ve formátu PDF a to takto:
• 1. strana – grafika bez bílé barvy / laku
• 2. strana – samostatná bílá (Spot 1) / lak (Spot 2)
• 3. strana – grafika včetně bílé / laku

Pokud se tiskne bílá i lak 3. strana dokumentu bude lak.

Důležité informace, názvy souborů

Bez diakritiky a jiných znamének, povoleno je podtržítko, pomlčka a mezera, popř. kombinace velkých a malých písmen. Popisovat stručně, do 30 znaků. Označit názvem, rozměrem, poměrem zmenšení. Ukázka popisku: PredniStena_8500x600mm_1ku2

 • nedodávat zbytečně vysoké rozlišení dat, viz. "doporučená rozlišení"
 • nedělat export z CDR do PDF – přechody do průhledna, po exportu zkontrolovat nejlépe rastrováním do Photoshopu; všechny průhlednosti použité v dokumentu je nutné sloučit ve vysokém rozlišení, nepoužívat převodní funkce (OPI).
 • soutisk barev vždy bez přetisku
 • data posílaná e-mailem vždy komprimovat a zabalit do ZIP
 • rozdílné rozměry dat posílat vždy jako sólo soubor, tzn. v jednom PDF souboru nebude vícestránkové pdf o různých rozměrech dat a dále také nedělat více grafik (formátů) do jednostránkového souboru (většinou se jedná o exportované soubory z CDR)
 • rozdělovníky či jiné důležité informace k zakázce tvořené v programu Excel je nutné tvořit vždy na tisknutelnou oblast stránky, popř. na více stránek. Ale tak, aby se dalo jednoduše vytisknout bez našeho zásahu a tudíž i možné ztráty některé z důležitých informací.

Doporučená rozlišení dat 1:1

Při menší pohledové vzdálenosti doporučujeme konzultaci před přípravou grafiky.

 • do 1m2 | 300 DPI
 • 1- 4m2 | 150 DPI
 • 4-8m2 | 80 DPI
 • 8-20m2 | 30-50 DPI
 • 20-40m2 | 30 DPI
 • nad 40m2 - rozlišení se stanovuje individuálně, doporučujeme konzultaci před přípravou grafiky

V případě, že podklady nebudou připraveny dle výše uvedených požadavků, jsme nuceni vrátit data k řádnému přepracování s tím, že se může posunout předem domluvený termín zhotovení zakázky. Poplatek za práci spojenou s úpravou grafiky v našem grafickém studiu účtujeme 250 Kč/20 min nad rámec datové kontroly zakázky.

Požadované rozlišení bitmap je pouze informativního charakteru, skenujte pokud možno v nejvyšším možném rozlišení při zachování absolutní ostrosti. Při tisku se používá speciální software, který je součástí Ripu a jehož interpolace je několikanásobně efektivnější než interpolace Photoshopu.

Matrix Media s.r.o., IČ:26504740 1.9.2019